Spray do
dezynfekcji powierzchni

Velox® Spray

Alkoholowy, gotowy do użycia płyn do mycia
i dezynfekcji powierzchni (dual use*)

100 ml

Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Nadaje się do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, HIV, HBV, HCV).

Produkt SKUTECZNY wobec KORONAWIRUSA.

Cechy produktu:
  • Dezynfekcja powierzchni w standardzie medycznym
  • Szerokie spektrum bójcze – działa na bakterie, wirusy, drożdże, prątki gruźlicy
  • Skuteczny wobec wirusów Rota, Noro – wywołujących grypy żołądkowe i biegunki
  • Działa już od 15 sek.
  • Nie zawiera aldehydu, fenoli ani QAV – idealne odparowanie
  • Wyjątkowe właściwości myjące, nie pozostawia smug ani zacieków
  • Posiada badania wg wymaganych najnowszych norm dla środków dezynfekcyjnych (EN 13727, EN 13624)
  • Posiada przyjemny zapach oraz zredukowane w znacznym stopniu właściwości drażniące przy rozpylaniu, nie dusi
Składniki:
Substancja czynna w 100 g produktu: etanol – 63,7 g, propan-2-ol – 6,3 g
Przygotowanie i stosowanie:
Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 30 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:
Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne: Układ oddechowy. Wdychanie stężonych par produktu może wpływać depresyjnie na centralny układ nerwowy, wywoływać uczucie senności, bóle i zawroty głowy, nudności wymioty. Przewód pokarmowy. Spożycie wywołuje podrażnienie błon śluzowych przewodu pokarmowego, bóle brzucha, skurcze żołądka, nudności, wymioty, biegunkę, ogólne złe samopoczucie, bóle i zawroty głowy – objawy zatrucia pokarmowego. Kontakt z oczami: powoduje podrażnienia.