Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni

IYO® Chusteczki

saszetka 20szt

Przydatne w domu, miejscach publicznych i w podróży – w samolocie, pociągu, na placu zabaw, po skorzystaniu z toalety, po zabawie ze zwierzętami, podczas zakupów w galerii handlowej, w restauracji, przychodni itp. Zdezynfekujesz nimi zarówno ręce jak i powierzchnie, na których najczęściej gromadzą się zarazki, np. klamki, włączniki światła, klawiatura, pilot TV, nocnik, sedes, stolik do karmienia, stół, blat i inne.

Produkt SKUTECZNY wobec KORONAWIRUSA.

Cechy produktu:
  • Dezynfekcja rąk o standardzie medycznym – używają tego lekarze
  • Forma pojedynczej chusteczki – wygodna do zastosowania zarówno na ręce jak i powierzchnie
  • Szerokie spektrum bójcze – skuteczność wobec bakterii, wirusów, drożdży, prątków gruźlicy
  • Działanie na wirusy Rota i Noro – wywołujące grypy żołądkowe i biegunki
  • Łagodne dla skóry dłoni – zawiera glicerynę i humektanty pielęgnujące skórę
  • Wygodna w użyciu – dzięki dużej powierzchni 19 x 15 cm
  • Mięsista struktura – dzięki wysokiej gramaturze 50 g/m2
  • Przebadane dermatologicznie – łagodzi i koi podrażnienia
  • Delikatny zapach
  • Produkt biobójczy – nr pozwolenia 8079/20
Składniki:
Substancja czynna w 100 g produktu: etanol (CAS 64-17-5) 63,7 g, 2-propanol (CAS 67-63-0) 6,3 g.
Przygotowanie i stosowanie:
Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią ręce lub powierzchnię. Nie używać, jeśli chusteczka jest sucha.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować na śluzówki i otwarte rany. W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie braku szybkiej poprawy skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta, podać do wypicia wodę, w przypadku braku poprawy skontaktować się z lekarzem.

Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. W przypadku wdychania: może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W przypadku połknięcia może powodować podrażnienia błon śluzowych gardła, nosa i dalszych odcinków układu oddechowego, bóle brzucha, nudności, wymioty. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.